معرفی

مشخصات فردی

افشین پوراحمد نودهی

نام - نام خانوادگی : افشین   پوراحمد نودهی

پست الکترونیکی : pourahmad[at]iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : شیمی محض
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه گیلان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : شیمی معدنی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه گیلان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی معدنی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

 • مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۳۹۳)
 • دبیر شورای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۳۹۳)
 • دبیر شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۳۹۳)
 • معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (۱۳۹۳-۱۳۹۲)
 • نائب رئیس کمیته نظارت و کمک به استقرار شرکت های دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (۱۳۹۳)
 • نائب رئیس کمیته راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (۱۳۹۳-۱۳۹۲)
 • نائب رئیس کمیته طرح و برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (۱۳۹۳-۱۳۹۲)
 • عضو ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (۱۳۹۳-۱۳۹۲)
 • رئیس شورای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان (۱۳۹۳-۱۳۹۲)
 • عضو شورای آموزشی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۳۹۳-۱۳۹۲)
 • عضو شورای گسترش و تصویب رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (۱۳۹۳-۱۳۹۲)
 • مدیر گروه شیمی و مهندسی شیمی (۱۳۹۲-۱۳۹۱)
 • عضو کارگروه صلاحیت علمی هیات اجرایی جذب استان گیلان در گروه تخصصی شیمی و مهندسی شیمی (۱۳۹۱- تاکنون)
 • داور رسمی بررسی کننده اختراعات دانشگاه آزاد اسلامی


عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

- عضو هیئت مدیره انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران

- انجمن شیمی ایران

- انجمن نانو فناوری ایران

- انجمن زئولیت ایران

- انجمن کانی شناسی و بلور شناسی ایران

- انجمن نانو آمریکاتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : شیمی

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : ۱۴

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

افشین پوراحمد نودهی
افشین پوراحمد نودهی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه
مرتبه علمی :
    دانشیار
^